Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Desatoro životného poistenia


Životné poistenie je finančný produkt, ktorého úloha spočíva vo vykrytí finančných strát a dodatočných nákladov, ktoré vzniknú smrťou poisteného alebo nepriaznivou zmenou jeho zdravotného stavu.

Ak uvažujete alebo ste uvažovali, či životné poistenie potrebujete a ak áno, tak ktorá poisťovňa je tá naj alebo ktoré riziká a v akých výškach vykryť a nevedeli ste si dať rady, týchto pár bodov by vám mohlo pomôcť:

1. Správny výber poistných rizík

Na túto tému neexistuje jednoznačná odpoveď. Možno to vyznie trocha morbídne, ale aby ste vedeli vybrať riziká, ktoré je potrebné poistiť musíte sa zamyslieť nad tým, čo by daná situácia mohla spôsobiť. Pri výbere a definovaní rizík, ktoré je potrebné poistiť, vám môže pomôcť aj skúsený poradca. Osobne si myslím, že následok invalidity spôsobený úrazom alebo chorobou dokáže spôsobiť oveľa vyššie dodatočné finančné náklady (spojené so starostlivosťou o postihnutého, vybudovaním bezbarierového prístupu v dome a podobne) ako napríklad smrť. 

Invaliditu (dôsledkom úrazu alebo choroby), vedia viaceré poisťovne vykryť jednorazovým plnením alebo formou mesačných príspevkov zo strany poisťovne.

Dôležité môže byť tiež vykrytie výpadku príjmu v dôsledku pracovnej neschopnosti. Krátkodobý, pár týždňový výpadok príjmu dôsledku PN viete vykryť aj pomocou svojich úspor, ale dlhodobý výpadok (polroka/rok) už je podľa môjho názoru potrebné prenechať na plecia poisťovne.

2. Výška poistných súm

Pri výbere poistných súm som sa v praxi stretol s takouto tabuľkou, ktorá vám môže príkladne pomôcť alebo aspoň vám našepkať, aký pomer poistných súm zvoliť:

Príklad 1: Smrť živiteľa rodiny a smrť bezdetného člena rodiny

V oboch prípadoch sú náklady spojené s pohrebom. Pohreb (prípadne kremácia) je záležitosť, ktorá priemerne stojí pár tisícok eur (3-5 tis.). Ak má poistený finančné rezervy, ktoré túto udalosť vykryjú je podľa mňa zbytočné poistenie smrti dojednávať. Keďže neexistuje riziko, nie je čo poisťovať. Lenže strata osoby, ktorá zabezpečuje chod rodiny svojim pravidelným príjmom spôsobí výpadok, ktorý môže značne narušiť a skomplikovať bežný chod rodiny. Preto je dôležité myslieť na situáciu komplexne a v prípade živiteľa rodiny nastaviť poistnú sumu na smrť vyššiu.

Príklad 2: Poistenie platcu úveru

Ak je poisteným platca úveru, je dôležité dbať na to, aby výška poistenia smrti zodpovedala rizikám, ktoré by smrť platcu spôsobila. Vhodným riešením môže byť napríklad poistenie s klesajúcou poistnou sumou dojednané presne na dobu splácania úveru. Napríklad, ak poistený spláca úver na 30 000 eur po dobu 25 rokov, tak by v životnom poistení nemalo chýbať poistenie rizika smrti s klesajúcou výškou poistnej sumy nastavenou presne na danú situáciu. Výška poistnej sumy by kopírovala výšku rizika a keďže platením úveru v čase sa objem dlžoby znižuje, znižovala by sa aj poistná suma na riziko smrti.

3. Poistné podmienky

Pred uzatvorením zmluvy životného poistenia sa oboznámte s poistnými podmienkami. Sú v nich uvedené výluky z poistenia, čakacie doby, zoznam chorôb na ktoré sa poistenie vzťahuje a podobne. Je lepšie byť oboznámený vopred so situáciami, kedy poisťovňa poistné plnenie vyplatí a kedy nie.

4. Cena nie je najdôležitejšia

Omnoho dôležitejšie je vybrať poistenie, kde je triezvy pomer medzi cenou a kvalitou. Cena by mala byť až sekundárnou prioritou. V prípade životného poistenia je dôležité byť krytý tak, aby pri poistnej udalosti vyplatila poisťovňa takú sumu, ktorá pokryje dodatočné výdavky a straty príjmu s ňou spojené.

Celkom užitočné môže byť, ak využijete hromadné zľavy, ktoré poistenia ponúkajú v prípade, že sa na jednu zmluvu dojednáva viacero poistených osôb. (Viac o hromadných zľavách píšem v tomto: článku).

5. Výber poisťovne

V súčasnosti na trhu pôsobí vyše 20 poisťovní a každá z nich ponúka na výber niekoľko produktov životného poistenia. Nechajte si dostatok času a preštudujte si viacero ponúk. Pri výbere zohľadnite aj meno poisťovne ako aj jej veľkosť trhového podielu, čím sa výber značne zúži.

6. Zdravotný dotazník a lekárske správy

Klamať sa nevypláca a obzvlášť v prípade zdravotného dotazníka. Na základe zdravotného dotazníka vás poisťovňa prijíma do poistenia. Ak si chcete ušetriť nepríjemné pocity, keď vás poisťovňa odmietne vyplatiť tak daný dotazník vyplňte pravdivo.Odporúčam pred uzavretím poistenia poisťovni dokladovať aj lekárske správy o vašom aktuálnom zdravotnom stave najmä v prípade, že máte zdravotné problémy alebo si nie ste istý diagnózami. Aby nedošlo k situácii, že ste poistenie platili zbytočne.

7. S kým sa radiť

Ak nemáte vybranú konkrétnu poisťovňu, poraďte sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý má v portfóliu širšiu ponuku z viacerých konkurenčných spoločností. Schopný sprostredkovateľ vám určite ukáže viacero riešení a porovná rozdiely medzi nimi. Pri porovnaní sprostredkovateľa a pracovníka poisťovne má sprostredkovateľ navrch, aspoň čo sa týka porovnania konkurenčných produktov a možného počtu riešení, ktoré vie sprostredkovať.

8. Nákladovosť poistenia

Nebojte sa opýtať na nákladovosť poistnej zmluvy. V prípade rizikového životného poistenia je nákladovosť jasná. Je ňou výška poistného, ktoré platíte. Ťažšie určiť nákladovosť zmlúv bude v prípade investičného alebo kapitálového životného poistenia, kde je dojednaná aj "sporiaca" zložka. Poistenie nie je sporiaci produkt a nikdy naň nepozerajte z tejto perspektívy. (Prečo, vysvetľujem v tomto: článku)

9. Indexácia

Indexáciou sa zabráni, aby sa poistné sumy pôsobením inflácie reálne neznižovali. Poistná suma ako aj poistné, ktoré platíte za poistenie sa budú každoročne zvyšovať o percento inflácie alebo o vopred stanovené percento (podľa výberu produktu). Je pravda že sa každoročne cena za životné poistenie máličko navýši ale podstatné je, aby vás poistenie aj po desiatkách rokoch fungovania zmluvy chránilo dostatočne a to zabezpečí práve spomínaná indexácia.

10. Doba trvania poistenia

Trvanie životného poistenia je potrebné nastaviť až do staroby. Počas života sa vám váš zdravotný stav mení a čím je človek starší, tým je viac náchylný na ochorenia prípadne môže narásť počet jeho diagnóz. Ak vám napríklad poistenie skončí v štyridsiatke a budete si chcieť dojednať nové životné poistenie, môžte naraziť na problém zo strany poisťovne, ktorá nebude ochotná akceptovať negatívnu zmenu vášho zdravotného stavu. Ak vám poisťovák v "dobrom" poradí nastaviť si poistenie na krátke obdobie a potom radí opätovne vypracovať novú zmluvu, tak pôvod tejto myšlienky je úplne niekde inde. Obzvlášť ak sa jedná o poistenia dojednané s investičnou/kapitálovou zložkou... A osobitne si dajte pozor na 10 ročné tarify kritických chorôb u niektorých (nemenovaných) životných poistení.   

Toto desatoro vám môže pomôcť zorientovať sa pri výbere a správnom nastavení životného poistenia. Nezabudnite, že na poistení sa nezarába a že peniaze nikdy nenahradia zdravie. Preto vám prajem, ak už máte životné poistenie, aby ste plnenie z neho nemuseli nikdy využiť! :)