Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Služby

Finančné služby

Financovanie kúpy nehnuteľnosti je pre väčšinu z nás veľmi náročne. Dnes nám však vedia tento problém vyriešiť banky, ktoré poskytujú hypotekárne úvery. Po značnej stagnácií medzi 2008 a 2010 majú dnes klienti opäť otvorenejšie podmienky v bankách, ktoré sú viac ako predtým ochotné vypomôcť s vybavením hypotéky, úveru slúžiaceho k rekonštrukcií nehnuteľnosti a iné. 

Podmienky poskytovania hypotéky a i samotné financovanie ich prostredníctvom sa líšia v každej banke. Takmer každá banka je výnimočná v istej časti celého procesu. Je preto často kľúčové zvoliť si tú správnu banku na financovanie kúpy nehnuteľnosti. 

Ak stojíte pred tak závažným rozhodnutím, neriskujte zbytočne. Nechajte si zdarma zistiť prostredníctvom našich hypotekárnych poradcov, aké riešenie bude práve pre Vás adekvátne. Nestojí Vás to ani čas, ani peniaze, a náš poradca Vám vďaka správnemu a zodpovednému rozhodnutie dokáže ušetriť nemalé peniaze.


Pre klientov zabezpečujeme tieto služby 

 • komplexné služby spojene s prevodom nehnuteľností
 • prenájom kancelárskych, výrobných a skladových priestorov
 • prevody členských práv a povinností k družstevným bytom
 • oceňovanie nehnuteľností
 • vybavenie listov vlastníctva a snímok z katastrálnych máp
 • vypracovanie znaleckých posudkov
 • spracovanie geometrických plánov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • výkon stavebného dozoru
 • vybavenie stavebného povolenia
 • poradenstvo v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností
 • finančné poradenstvo v oblasti nehnuteľností
 • sprostredkovanie hypotekárnych úverov

Poradenstvo

Radi Vám poskytneme poradenstvo v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností. Neváhajte nás kontaktovať na tel.:

037 653 31 31
kancelaria@realitybemi.sk

alebo osobne priamo v niektorej z našich kancelárií.


Vzorový formulár odstúpenia

Vzorový formulár na odstúpenie od súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie:

Odosielateľ ( identifikačné údaje Vlastníka)
Adresát( identifikačné údaje Sprostredkovateľa)
Vec: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní predaja/ prenájmu Nehnuteľnosti ( identifikačné údaje Nehnuteľnosti)

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som , ako Vlastník, s Vami uzatvoril dňa ________________ .


V________________, dňa ________________

___________________
Vlastník


Spôsoby doručovania písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme

 1. Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).
 2. Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou Stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 3. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky/sms správami.
 4. Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zby­točného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú Stranu.