spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Predaj poľnohospodárskej pôdy bude opäť jednoduchší


Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

Práve § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. obsahovali obmedzenia pri prevode poľnohospodárskych pozemkov, ako napr.:

  • prednosť osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • povinnosť preukázať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Od 11. 02. 2019 obmedzujúce ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z. strácajú účinnosť a prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení.

Znamená to, že nadobudnúť poľnohospodársky pozemok môže priamo aj osoba nevykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Kataster povolí vklad vlastníckeho práva pri poľnohospodárskych pozemkoch za rovnakých podmienok ako pri iných pozemkoch, t.j. len na základe kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a po úhrade správneho poplatku.

Dňom vyhlásenia nálezu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prestáva vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6.